สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา (สมัคร29ส.ค.-6ก.ย.2561)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน

จำนวน  6 อัตรา ดังนี้

  1.  กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา หรือทางพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา หรือทางประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  4. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  5. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา หรือทางสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีวิชาเอก กลุ่มวิชา หรือทางวิชา ตรงตามประกาศที่รับสมัคร
  2.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ
  3. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ให้สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 การแต่งกายให้เรียบร้อย

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ