สภากาชาดไทย เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 18 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 จำนวน 2 อัตรา

1.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 3 อัตรา

1.6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 4 อัตรา

1.7 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 2 อัตรา

1.8 นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.9 นายช่างโยธา1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.10 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สภากาชาดไทย

ใกล้เข้ามาแล้ว!! กรมยุทธศึกษาทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครพลเรือน(ช-ญ)/ทหารกองหนุนสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ในทุกๆปี กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะมีการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร (นายร้อย) รับจำนวนหลายอัตรา (ปีที่ผ่านรับ 152 อัตรา/บางปีรับ 200 กว่าก็มี)

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป *ตามสาขาที่กำหนดโปรดติดตามอีกครั้งว่าจะมีสาขาวิชาใดบ้าง (ลองหาประกาศปีเก่าๆ ในเน็ตศึกษาข้อมูลไว้ก่อนได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครปี 2560  )

กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครประมาณเดือน *พฤศจิกายน* โดยจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com

***ข้อมูลเบื้องต้น เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ต้องรอประกาศเป็นทางการอีกครั้ง

ขอบคุณข่าวสารจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุน จำนวน 100 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุน จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติ

  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปี ขึ้นไป โดยมีอายุระหว่าง 18 – 28 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

  • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 12 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
  • รับสมัคร ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
  • ทดสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561
  • ทดสอบร่างการในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2561

สถานที่รับสมัคร

ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2562 วุฒิ ม.6 จำนวน 443 อัตรา

กองทัพอากาศโดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 443 นาย บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 20 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2542 ถึงปี พ.ศ.2544 เท่านั้น) ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือปวช. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 และผลการเรียนรวมคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2.00

**ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์)มีระยะเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ไม่เกินวันที่ 2 พ.ค.62 อายุไม่เกิน 24 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00

**เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2562 สมัครทาง Internet ที่www.atts.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.61 – 31 ม.ค.62 เท่านั้น
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2534-3742, 0-2534-3763, 0-2534-5266 หรือ www.atts.ac.th เท่านั้น

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกเป็นนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 จำนวน 5,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/
ประกาศรับสมัครฯ 25 – 28 ต.ค.61
รับสมัครฯ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61 นี้
ทาง http://www.policeadmission.org/
***สอบ 25 พ.ย. 61 

 

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานประมง จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
นายช่างชลประทาน จำนวน 86 อัตรา
นายช่างโยธา จำนวน 20 อัตรา
นายช่างสำรวจ จำนวน29 อัตรา
นายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
นายช่างเครื่องกล จำนวน 18 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า จำนวน 9 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

วิศวกรชลประทาน จำนวน 33 อัตรา

รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมชลประทานกรมชลประทาน

วิทยาลัยนาฏศิลป์ รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 49 อัตรา

วิทยาลัยนาฏศิลป์ รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 49 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ http://cda.bpi.ac.th

โดยสมัครยื่นใบสมัครสอบได้ที่ อาคารเรียนสามัญ ชั้น 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์ เลขที่ 119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในวันราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนยาเสพติด จำนวน 25 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนยาเสพติด จำนวน 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนยาเสพติด จำนวน 25 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ จำนวน 30 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 อัตรา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 ที่เว็บไซต์  https://opdc.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 117 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 117 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ 40 อัตรา

2.เภสัชกร 4 อัตรา

3.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

5.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา

8.เจ้าพนักงานธุรการ 11 อัตรา

9.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

10.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

11.นายช่างเทคนิค 2 อัตรา

12.ช่างทันตกรรม 1 อัตรา

13.พนักงานเภสัชกร 1 อัตรา

14.พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา

15.พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา

16.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา

17.พนักงานบริการ 14 อัตรา

18.กู้ชีพ 2 อัตรา

19.พนักงานเปล 10 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตึกสิรินธร  ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี  เลขที่ 2 ถนนพญาไทย  กรุงเทพ 10400 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : โรงพยาบาลราชวิถี