กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2561

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2561

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งที่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

  1. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม) จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นายช่างหล่อปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา) จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ(ต้องผ่านกพ.)

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ(ไม่ต้องผ่านกพ.)