โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 117 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 117 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ 40 อัตรา

2.เภสัชกร 4 อัตรา

3.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

5.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา

8.เจ้าพนักงานธุรการ 11 อัตรา

9.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

10.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

11.นายช่างเทคนิค 2 อัตรา

12.ช่างทันตกรรม 1 อัตรา

13.พนักงานเภสัชกร 1 อัตรา

14.พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา

15.พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา

16.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา

17.พนักงานบริการ 14 อัตรา

18.กู้ชีพ 2 อัตรา

19.พนักงานเปล 10 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตึกสิรินธร  ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี  เลขที่ 2 ถนนพญาไทย  กรุงเทพ 10400 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : โรงพยาบาลราชวิถี