กรมพลศึกษา เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก สมัคร 27 ส.ค. – 7ก.ย.2561

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1

ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.   

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศ   

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศ   

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

เอกสารที่แนบมา: ไฟล์ประกาศรับสมัคร