บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ระดับเจ้าหน้าที่  โทร. 0-2071-9000 ต่อ 1719,1726,1535  

ระดับบริหาร  โทร.0-2071-1657

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร www.cpall.co.th

สนใจสมัครงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ระบบการรับสมัคร/หางาน ออนไลน์ ได้ที่ :: http://job.cpall.co.th/v2/Default.aspx