กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ถึง 7 ก.ย. 61 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

  1. เจ้าพนักงานเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

วุฒิปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

  1. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

วุฒิปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

  1. พนักงานขับรถยนต์

จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

– วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่า และมีใบขับขี่รถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดเวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

กรมชลประทาน ประกาศรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 12  กันยายน 2661 ณฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามแสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือทางเว็บไซต์ http://Consolidation.rid.go.th

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กทม. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2669-5028

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ