ใกล้เข้ามาแล้ว!! กรมยุทธศึกษาทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครพลเรือน(ช-ญ)/ทหารกองหนุนสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ในทุกๆปี กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะมีการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร (นายร้อย) รับจำนวนหลายอัตรา (ปีที่ผ่านรับ 152 อัตรา/บางปีรับ 200 กว่าก็มี)

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป *ตามสาขาที่กำหนดโปรดติดตามอีกครั้งว่าจะมีสาขาวิชาใดบ้าง (ลองหาประกาศปีเก่าๆ ในเน็ตศึกษาข้อมูลไว้ก่อนได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครปี 2560  )

กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครประมาณเดือน *พฤศจิกายน* โดยจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com

***ข้อมูลเบื้องต้น เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ต้องรอประกาศเป็นทางการอีกครั้ง

ขอบคุณข่าวสารจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุน จำนวน 100 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุน จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปี ขึ้นไป โดยมีอายุระหว่าง 18 – 28 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 12 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
 • รับสมัคร ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
 • ทดสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561
 • ทดสอบร่างการในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2561

สถานที่รับสมัคร

ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2562 วุฒิ ม.6 จำนวน 443 อัตรา

กองทัพอากาศโดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 443 นาย บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 20 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2542 ถึงปี พ.ศ.2544 เท่านั้น) ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือปวช. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 และผลการเรียนรวมคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2.00

**ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์)มีระยะเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ไม่เกินวันที่ 2 พ.ค.62 อายุไม่เกิน 24 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00

**เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2562 สมัครทาง Internet ที่www.atts.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.61 – 31 ม.ค.62 เท่านั้น
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2534-3742, 0-2534-3763, 0-2534-5266 หรือ www.atts.ac.th เท่านั้น

 

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 50 อัตรา

กองพลทหาราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (นายสิบ อัตรา สิบเอก) จํานวน 50 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พลขับ จำนวน 28 อัตรา
2.ผู้ช่วยนายสิบสูทกรรม 1 อัตรา
3.เสมียนกองร้อย จำนวน 5 อัตรา
4.พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
5.เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 4 อัตรา
6.ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 7 อัตรา
7.เสมียน จำนวน 2 อัตรา
8. ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา
9.เสมียนส่งกำลัง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

– เป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
– โดยมีอายุ 18 ปีและไม่เกิน 30 ปี
(พ.ศ.2531-2543)
– บิดาและมารดาของผู้สมัคร จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– เพศชายสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– มีร่างกายสมบูรณ์ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับราชการทหารพ.ศ. 2497

การรับสมัคร

หมายเหตุ : จำหน่ายใบสมัครในวันและเวลาราชการ
เริ่มจำหน่ายใบสมัคร 10 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองพลทหาราบที่ 11

กรมยุทธศึกษาทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบนายร้อย ทบ. หลายอัตรา รับสมัครเดือนพฤศจิกายนนี้

กรมยุทธศึกษาทหารบก จะมีการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร (นายร้อย) รับจำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง
– อายุ 22 – 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป *ตามสาขาที่กำหนด*

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครประมาณเดือน *พฤศจิกายน*
โดยจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์
http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปี 2562

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • คุณวุฒิการศึกษา รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
 • เพศชาย อายุ 18 – 30 ปีในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ(พ.ศ. 2562) (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม2532 -31 ธันวาคม 2544) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)
 • สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
 • เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ตุลาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก