กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานประมง จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
นายช่างชลประทาน จำนวน 86 อัตรา
นายช่างโยธา จำนวน 20 อัตรา
นายช่างสำรวจ จำนวน29 อัตรา
นายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
นายช่างเครื่องกล จำนวน 18 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า จำนวน 9 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

วิศวกรชลประทาน จำนวน 33 อัตรา

รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมชลประทานกรมชลประทาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนยาเสพติด จำนวน 25 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนยาเสพติด จำนวน 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนยาเสพติด จำนวน 25 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ จำนวน 30 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 อัตรา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 ที่เว็บไซต์  https://opdc.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 117 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 117 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ 40 อัตรา

2.เภสัชกร 4 อัตรา

3.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

5.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา

8.เจ้าพนักงานธุรการ 11 อัตรา

9.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

10.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

11.นายช่างเทคนิค 2 อัตรา

12.ช่างทันตกรรม 1 อัตรา

13.พนักงานเภสัชกร 1 อัตรา

14.พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา

15.พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา

16.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา

17.พนักงานบริการ 14 อัตรา

18.กู้ชีพ 2 อัตรา

19.พนักงานเปล 10 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตึกสิรินธร  ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี  เลขที่ 2 ถนนพญาไทย  กรุงเทพ 10400 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : โรงพยาบาลราชวิถี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี 39 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี 39 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักพัฒนาชุมชน  2 อัตรา
2.นักสังคมสงเคราะห์ 8 อัตรา
3.นักจิตวิทยา 1 อัตรา
4.นิติกร 3 อัตรา
5.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 4 อัตรา
6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา
7.พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
9.พนักงานบริการ 4 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด  7 อัตรา

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี จำนวน 3 อัตรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ทุกสาขา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา
1.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dbd.go.th/ ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานจำนวน 80 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานจำนวน 80 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานธุรการ 1 อัตรา

2.พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา

4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8 อัตรา

5.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

6.พนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

7.พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา

8.เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ 3 อัตรา

9.เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา

10.พนักงานช่วยการพยาบาล 21 อัตรา

11.พนักงานช่วยประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

12.พนักงานช่วยขับรถยนต์ 1 อัตรา

13.พนักงานช่วยงานบริการ 14 อัตรา

14.พนักงานช่วยงานโภชนาการ 20 อัตรา

คุณสมบัติ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคดเลือก ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา  ระยัที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึง 18 ตุลาคม 2561 เวลาราชการ (08.30-16.00 น. ) สอบถามโทร 029-269368-9

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 81 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 81 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ERT) จำนวน 12 อัตรา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดสอบธุรการโรงเรียน 29,707 อัตรา รับสมัครเร็วๆนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดสอบธุรการโรงเรียน 29,707 อัตรา รับสมัครเร็วๆนี้ รายละเอียดมีดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดสอบธุรการโรงเรียน 29,707 อัตรา รับสมัครเร็วๆนี้


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข 27 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
4.ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
6.พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
7.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
8.พนักงานบริการ 2 อัตรา

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำลงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมเป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ